Wielka Księga Imion

Znaczenie imion męskich

Interesuje Cię pochodzenie i znaczenie imion męskich? Dobrze się składa, gdyż imiona męskie mogą kryć w sobie wiele ciekawych sekretów. Nasza księga imion męskich odkryje przed Tobą tajemnice męskich imion. Dowiedz się co oznacza Twoje imię, co kryje się za imieniem bliskiej Ci osoby lub wybierz odpowiednie imię dla syna!

Znalezionych imion: 134

A

Adam

Imię Adam pochodzi z wielu źródeł: z języka hebrajskiego adam (ludzie) lub adhamah (ziemia), sumeryjskiego ada-mu (mój ojciec), akadyjskiego ad-mu (stworzony, zrodzony, dziecko) lub arabskiego adama (łączyć się). Najczęściej przyjęte jest znaczenie biblijne: pierwszy człowiek stworzony przez Boga. (Znaczenie imienia Adam)

Adolf

Adolf to imię męskie wywodzące się od germańskich słów edel lub adal (szlachetny) i wolf (wilk). Imię to oznacza: szlachetny wilk. Nadawano je chłopcom ze szlachetnych rodów aby wyrośli na dobrych wojowników. (Znaczenie imienia Adolf)

Adrian

Imię Adrian jest pochodzenia łacińskiego i oznaczało ono osobę z miasta Adria (Hadria) w Piccenum w Italii. W przeszłości imię Adrian nosiło kilku sławnych cesarzy rzymskich. (Znaczenie imienia Adrian)

Albert

Albert to imię męskie pochodzenia germańskiego. Oznacza ono człowieka szlachetnego, prawego albo pochodzącego z zacnego rodu. (Znaczenie imienia Albert)

Aleksander

Imię Aleksander pochodzi od greckiego słowa aleksandros, składającego się z dwóch członów: alekso (bronię się, odpieram atak) i andros (mężczyzna, mąż). Imię to oznacza: obrońca ludzi, troszczący się o mężów lub odpierający wrogów. (Znaczenie imienia Aleksander)

Aleksy

Aleksy to imię męskie pochodzenia greckiego, które powstało od czasownika alekso (bronię, wspomagam) i oznacza mężczyznę niosącego pomoc, obrońcę. (Znaczenie imienia Aleksy)

Alfred

Alfred to imię męskie pochodzenia germańskiego wywodzące się od słów oznaczających alf (elf – duch zamieszkujący góry oraz lasy) i rad (rada). Alfred oznacza tego, który udziela mądrych rad niczym elf. (Znaczenie imienia Alfred)

Amadeusz

Amadeusz to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słów amare (miłość) i deus (Bóg) co oznacza: kochany przez Boga lub kochający Boga. (Znaczenie imienia Amadeusz)

Andrzej

Imię Andrzej pochodzi z języka greckiego od słowa andros (mąż, mężczyzna) lub anderios (męski). Oznacza: mężny, odważny. (Znaczenie imienia Andrzej)

Antoni

Imię Antoni jest łacińskiego pochodzenia i wywodzi się od rzymskiego rodu Antoniuszy. Imię to oznacza: wspaniały, doskonały, wybitny. (Znaczenie imienia Antoni)

Arkadiusz

Imię Arkadiusz pochodzi od greckiego słowa arkadikós lub łacińskiego Arcadicus i Arkadilius. Oznacza: szczęśliwy jak Arkadyjczyk. (Znaczenie imienia Arkadiusz)

Arnold

Arnold t to imię męskie pochodzenia staroniemieckiego. Wywodzi się od słów arn (orzeł) i waltan (panować). Oznacza mężczyznę, który panuje nad wszystkim jak orzeł. (Znaczenie imienia Arnold)

Artur

Imię Artur jest pochodzenia celtyckiego lub walijskiego, prawdopodobnie wywodzi się ze słowa art, arth (niedźwiedź). Niektórzy wiążą je również z językiem greckim arktos (niedźwiedzica). (Znaczenie imienia Artur)

B

Bartłomiej

Bartłomiej to imię pochodzenia aramejskiego. Wywodzi się od słów: bar (syn) i tholomai – co jest imieniem męskim oznaczającym oracz lub wojownik. Znaczeniem imienia Bartłomiej to: syn oracza lub syn wojownika. (Znaczenie imienia Bartłomiej)

Bartosz

Bartosz to polska, skrócona forma imienia Bartłomiej. Może także pochodzić od staropolskiego imienia Bartodziej lub słowa bartnik. (Znaczenie imienia Bartosz)

Benedykt

Benedykt to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa benedictus (błogosławiony) lub od benedico (mówić o kimś dobrze, życzliwie, chwalić go). Imię oznacza osobę błogosławioną lub taką, o której dobrze się mówi i dobrze się jej życzy. (Znaczenie imienia Benedykt)

Beniamin

Beniamin to imię pochodzenia hebrajskiego, oznaczające: syn południa lub syn prawicy. Imię Beniamin jest też synonimem słowa najmłodszy, ponieważ w Biblii Beniamin był ostatnim dzieckiem Jakuba i Racheli. Z tego też powodu najmłodsze dziecko często nazywa się beniaminkiem. (Znaczenie imienia Beniamin)

Bernard

Bernard to imię męskie pochodzenia staroniemieckiego. Wywodzi się od słów bero, bern (niedźwiedź) i hart (silny). Oznacza mężczyznę silnego jak niedźwiedź. (Znaczenie imienia Bernard)

Błażej

Błażej pochodzi od łacińskiego słowa blatio (gadać, paplać) i oznacza gadułę lub człowieka błagającego, modlącego się. (Znaczenie imienia Błażej)

Bogdan

Bogdan to imię męskie pochodzenia starosłowiańskiego, które wywodzi się od wyrazów Bóg i Dan (dany). Imię to oznacza: dany od Boga lub Bogu oddany. (Znaczenie imienia Bogdan)

Bogumił

Bogumił to imię męskie pochodzenia słowiańskiego. Powstało z połączenia wyrazów Bog (Bóg) oraz mił (miły). Imię to oznacza: miły Bogu lub miłujący Boga. (Znaczenie imienia Bogumił)

Bogusław

Imię Bogusław jest pochodzenia starosłowiańskiego i oznacza: ten, który sławi Boga. (Znaczenie imienia Bogusław)

Bolesław

Bolesław to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: bardzo sławny lub ten, który ma zdobyć większą sławę. (Znaczenie imienia Bolesław)

Borys

Borys to imię męskie pochodzenia starosłowiańskiego. Powstało jako skrót od wcześniej funkcjonującego imienia Borysław, które to oznacza: waleczny i sławny. (Znaczenie imienia Borys)

Bronisław

Bronisław to imię męskie pochodzenia słowiańskiego. Składa się z członów broni (bronić, strzec) i sław (sława) co znaczy: ten, kto broni sławy. Imię to było dumnie noszone przez słowiańskich rycerzy średniowiecznych. (Znaczenie imienia Bronisław)

C

Cezary

Cezary jest to imię pochodzenia łacińskiego, prawdopodobnie od słowa caedere (ciąć, wycinać), co miało oznaczać: wycięty z łona matki (stąd pojęcie „cesarskie cięcie”) lub słowa caesaries (kędzierzawy, o bujnych włosach). (Znaczenie imienia Cezary)

Cyprian

Cyprian jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa Kyprios (cypryjski). Pierwotnie oznaczało osobę rodem z Cypru. (Znaczenie imienia Cyprian)

Cyryl

Cyryl to imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa kyrios (pan, władca) i oznacza: pański, należący do Pana. (Znaczenie imienia Cyryl)

Czesław

Czesław jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ten, który ma czcić sławę, dobrą cześć albo zasługujący na cześć i sławę. (Znaczenie imienia Czesław)

D

Damian

Damian to imię pochodzenia greckiego, od imienia bogini Damii, czczonej w Epidaurze, lub od démios (lekarz ludowy). Oznacza: pogromca, poskromiciel, ale i uzdrowiciel. (Znaczenie imienia Damian)

Daniel

Daniel jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od imienia Danijjel. Oznacza: sędzią moim jest Bóg albo (wg tekstów akadyjskich) potężny jest mój Bóg. (Znaczenie imienia Daniel)

Dariusz

Dariusz jest to imię pochodzenia staro perskiego, od słowa Dãrayavahuš (podtrzymujący dobro). Imię to nosiło trzech perskich królów. (Znaczenie imienia Dariusz)

Dawid

Dawid jest to imię pochodzenia hebrajskiego, oznacza: dowódca, opiekun, również godny kochania, ukochany. W Polsce występuje od XIII wieku. (Znaczenie imienia Dawid)

Dionizy

Dionizy jest to imię pochodzenia greckiego wywodzące się od imienia boga wina, Dionizosa. Imię to oznacza: należący do boga Dionizosa. (Znaczenie imienia Dionizy)

Dominik

Dominik to imię łacińskie oznaczające mężczyznę poświęconego Bogu. Pochodzi od słowa dominicus, które oznacza: pański, należący do Boga. (Znaczenie imienia Dominik)

Donald

Donald to imię męskie pochodzenia celtyckiego, które oznacza: władca świata. (Znaczenie imienia Donald)

E

Edward

Edward to imię męskie pochodzenia staroangielskiego utworzone od słów ead (dobrobyt, szczęście) i weard (obrońca, opiekun). Imię to oznacza: ten, który broni majątku. (Znaczenie imienia Edward)

Emanuel

Emanuel to imię męskie pochodzenia hebrajskiego wywodzące się od słowa Immanuel (Bóg z nami), które było symbolicznym imieniem Mesjasza. (Znaczenie imienia Emanuel)

Emil

Emil jest to imię pochodzenia etruskiego, ukształtowane w języku łacińskim. Wywodzi się od słowa aemulus (ten, który rywalizuje, współzawodniczy z kimś; zazdrośnik) lub od nazwy rodu rzymskiego Emiliuszy (Aemilius). (Znaczenie imienia Emil)

Eryk

Eryk jest to imię pochodzenia staroniemieckiego, od słów era (cześć, honor) i richi (bogaty). Oznacza: ten, dla którego honor jest rzeczą najważniejszą. (Znaczenie imienia Eryk)

Eugeniusz

Eugeniusz to imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa eugenes (szlachetnie urodzony, wielkoduszny). Imię to oznacza więc osobę dobrze urodzoną, szlachetną i wielkoduszną. (Znaczenie imienia Eugeniusz)

F

Fabian

Fabian to imię męskie pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od słowa faba (bób). Oznacza mężczyznę, który zajmuje się uprawą lub sprzedażą bobu. (Znaczenie imienia Fabian)

Feliks

Feliks to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa felix (szczęśliwy, życzliwy) i oznacza człowieka szczęśliwego lub życzliwego w stosunku do innych. (Znaczenie imienia Feliks)

Ferdynand

Ferdynand to imię pochodzenia staroniemieckiego. Powstało z połączenia słów fridu (opieka, obrona) i nand (śmiały). Oznacza śmiałego obrońcę lub mężczyznę śmiało dążącego do pokoju. (Znaczenie imienia Ferdynand)

Filip

Filip jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa filihippos (kochający konie lub znawca koni). (Znaczenie imienia Filip)

Franciszek

Franciszek to imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słowa frank (wolny) i oznacza człowieka wolnego, z plemienia Franków. Pierwszy raz imię to nosił św. Franciszkowi z Asyżu. Jego matka była Francuzką i nazywała syna Francesco co po włosku oznacza Francuzik. (Znaczenie imienia Franciszek)

Fryderyk

Fryderyk to imię męskie pochodzenia germańskiego i wywodzi się od słów fridu (obrona, opieka) oraz richi (możny, bogaty, potężny). Imię oznacza: ten, który jest w stanie obronić innych albo władca pokoju. (Znaczenie imienia Fryderyk)

G

Gabriel

Gabriel jest to imię hebrajskie, pochodzi od słów geber (mężczyzna, męski) i el (boży). Imię to oznacza wojownika, męża Bożego. (Znaczenie imienia Gabriel)

Gerard

Gerard to imię męskie pochodzenia starogermańskiego. Wywodzi się od słów ger (oszczep) i hart (silny, odważny). Imię to oznacza mężczyznę odważnego, oszczepnika lub sprawującego władzę (oszczep obok berła symbolizował władzę). (Znaczenie imienia Gerard)

Grzegorz

Grzegorz jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa grêgorikós (czuwający, czujny). Oznacza: czujny, gorliwy, ale i gotowy do nocnego czuwania i modlitw. (Znaczenie imienia Grzegorz)

Gustaw

Gustaw to imię męskie pochodzenia starogermańskiego. Wywodzi się od słów gund (walka) i stab (buława, laska). Imię to oznacza: ten, który podczas wojny sprawuje władzę. (Znaczenie imienia Gustaw)

H

Henryk

Henryk to imię pochodzenia starogermańskiego. Wywodzi się od słów heim (dom) i richi (bogaty, potężny). Imię to oznacza: właściciel bogatego domu lub władca bogatego kraju. (Znaczenie imienia Henryk)

Herbert

Herbert to imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów heri (lud, wojsko) i beraht (błyszczący, wyróżniający się). Imię to oznacza: ten, który wyróżnia się w wojsku lub pośród ludu. (Znaczenie imienia Herbert)

Hilary

Hilary to imię pochodzenia łacińskiego wywodzące się od słowa hilaris (wesoły, pogodny). Oznacza osobę wesołą, o pogodnym usposobieniu. (Znaczenie imienia Hilary)

Hubert

Hubert jest to imię pochodzenia staroniemieckiego, od słów hugu (duch, dowcip) i beracht (jaśniejący, błyszczący). Oznacza osobę, którą charakteryzuje bystry umysł i poczucie humoru. (Znaczenie imienia Hubert)

I

Ignacy

Ignacy to imię pochodzenia łacińskiego wywodzące się od słowa ignis (ogień). Imię to oznacza mężczyznę o płomiennym sercu. (Znaczenie imienia Ignacy)

Igor

Imię Igor prawdopodobnie pochodzi od skandynawskiego imienia Ingwar, które wywodzi się od słów Ingwo (bóstwo skandynawskie) i wari (stróż, obrońca). Możliwe jest także pochodzenie słowiańskie od słów igo (jarzmo, niewola) i gore (pali się) – oznacza to osobę, którą niewola pali, niszczy, zamęcza. (Znaczenie imienia Igor)

Ireneusz

Ireneusz jest to imię pochodzenia greckiego od słowa eirene, które oznacza spokój. (Znaczenie imienia Ireneusz)

J

Jacek

Jacek jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa hyakinthos (kwiat hiacynt). (Znaczenie imienia Jacek)

Jakub

Jakub jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa aqeb (pięta), lub skrót aramejskiego słowa ja’aqob’el (niech Bóg ochrania). (Znaczenie imienia Jakub)

Jan

Jan jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słów Jehu (Jahwe) i channah (łaska). Oznacza: cieszący się boską łaską. (Znaczenie imienia Jan)

Janusz

Imię Janusz powstało od zdrobnienia imienia Jan. Szybko zyskało popularność w Polsce i zaczęło funkcjonować niezależnie. Niektórzy badacze uważają imię Janusz również za czeską i węgierską odmianę imienia Jan. Inna teoria mówi, że imię Janusz wywodzi się ono od imienia boga Janusa, czczonego w starożytnym Rzymie, patrona miast i bram. (Znaczenie imienia Janusz)

Jarosław

Jarosław to imię pochodzenia starosłowiańskiego wywodzące się od słów jaro (ostry, surowy) i sław (sława, chwała). Imię oznacza: ten, który słynie z porywczości i siły, gwałtownego usposobienia. (Znaczenie imienia Jarosław)

Jerzy

Jerzy to imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa geos (ziemia) oznaczające rolnika uprawiającego rolę. (Znaczenie imienia Jerzy)

Joachim

Joachim to imię pochodzenia hebrajskiego wywodzące się od słowa Jehojaqim (Bóg pomoże, pocieszy, pokrzepi). Oznacza: wzmocniony, pokrzepiony przez Boga. (Znaczenie imienia Joachim)

Józef

Józef to imię pochodzenia hebrajskiego. Wywodzi się od biblijnego Józefa, syna Jakuba i Racheli. Powstało od słów Jo (skrót od Jahwe, Bóg) i josaf (przydać). Oznacza: niech przyda Jahwe (Bóg), czyli: niech Bóg pomnoży (rodzinę). (Znaczenie imienia Józef)

Julian

Julian to imię męskie pochodzenia łacińskiego, które utworzono poprzez spolonizowanie łacińskiego imienia Julianus. (Znaczenie imienia Julian)

Juliusz

Juliusz to imię męskie pochodzenia łacińskiego wywodzące się od słowa Iulius. Oznacza ono mężczyznę należącego do rodu Juliuszów. (Znaczenie imienia Juliusz)

K

Kacper

Imię Kacper pochodzi z języka perskiego (Gathaspar) i oznacza skarbnika. (Znaczenie imienia Kacper)

Kajetan

Kajetan to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa Caietanus i oznacza osobę pochodzącą z miasta Kajety, położonego na północ od Neapolu. (Znaczenie imienia Kajetan)

Kamil

Kamil jest to imię pochodzenia łacińskiego, od nazwy znanego rzymskiego rodu Camilli. Łacińskie camillus oznacza dosłownie: szlachetny chłopiec lub urodzony z wolnych rodziców, szlachetny. (Znaczenie imienia Kamil)

Karol

Karol jest to imię pochodzenia starogermańskiego, od słowa charal, carl (mąż, mężczyzna) lub skandynawskiego – oznaczałoby wówczas człowiek prosty, chłop. Imię to nosił słynny król Franków, Karol Wielki, od którego wywodzą się słowiańskie słowa oznaczjące panującego: król (pol.), král (czes.), kralj (serb., chorw.). (Znaczenie imienia Karol)

Kazimierz

Kazimierz to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Wywodzi się od słów kazi (niszczyć) i mir (pokój). Oznacza mężczyznę, który niszczy pokój lub sławę wrogów. (Znaczenie imienia Kazimierz)

Klaudiusz

Klaudiusz to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od nazwy rzymskiego rodu Klaudiuszów lub od słowa claudus (kulawy, niepewny). Imię to oznacza tego, który jest pozbawiony pewności siebie. (Znaczenie imienia Klaudiusz)

Konrad

Konrad jest to imię pochodzenia staroniemieckiego, od słów kuoni (śmiały) i rad (rada). Oznacza: odważny, skory w udzielaniu rad innym. (Znaczenie imienia Konrad)

Krystian

Krystian to imię pochodzenia grecko-łacińskiego wywodzące się od słów Christianus, Cristianus. Imię to oznacza: należący do Chrystusa. (Znaczenie imienia Krystian)

Krzysztof

Krzysztof jest to imię pochodzenia greckiego, od słów Christos (Chrystus) i phero (nieść). Oznacza: niosący (w sobie), wyznający Chrystusa. (Znaczenie imienia Krzysztof)

L

Lech

Lech to imię męskie pochodzenia staropolskiego. Prawdopodobnie wywodzi się od słowa lścić (działać chytrze, podstępnie) a pierwotną jego formą było imię Leszek oznaczające: sprytny, umiejący zwieść innych. (Znaczenie imienia Lech)

Leon

Leon to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się ono od słowa leo (lew) i oznacza mężczyznę silnego i odważnego jak lew. (Znaczenie imienia Leon)

Leszek

Leszek jest to imię pochodzenia staropolskiego, prawdopodobnie pierwotna forma imienia Lech. Oznacza: ten, który działa chytrze, podstępnie. (Znaczenie imienia Leszek)

Lucjan

Lucjan to imię męskie pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od słowa lux (światło) co oznacza: urodzony o brzasku dnia. (Znaczenie imienia Lucjan)

Ludwik

Ludwik to imię męskie pochodzenia starogermańskiego, którego pierwotna postać to imię Chlodowik składające się ze słów chlod (sławny) i wik (walka, bitwa). Imię to oznacza: wsławiony w walce. (Znaczenie imienia Ludwik)

Ł

Łukasz

Łukasz jest to imię pochodzenia grecko – łacińskiego, pochodzi od słowa Lucanus – pochodzący z Lukanii w południowej Italii, lub przekształcenia imienia Lucjusz. (Znaczenie imienia Łukasz)

M

Maciej

Maciej jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa Mattijjah (dar Jahwe). Oznacza: ten, który jest darem Boga. (Znaczenie imienia Maciej)

Maksymilian

Maksymilian to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się ono od słowa maximus (największy) oraz Aemilius czyli nazwy znanego rzymskiego rodu Emiliuszy. Imię to oznacza największego z Emiliuszów. (Znaczenie imienia Maksymilian)

Marceli

Marceli to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od nazwy słynnego rodu rzymskiego Marcellus. Imię to oznacza: mały wojownik. (Znaczenie imienia Marceli)

Marcin

Marcin jest to imię pochodzenia łacińskiego od imienia Martius, oznacza: ten, który jest związany z bogiem Marsem. (Znaczenie imienia Marcin)

Marek

Marek jest to imię pochodzenia łacińskiego, od imienia boga wojny Marsa. Oznacza: wielki wojownik, należący do Marsa. (Znaczenie imienia Marek)

Marian

Marian to imię męskie pochodzenia łacińskiego, które oznacza mężczyznę należącego do rzymskiego rodu Mariuszów. Często mylnie uważane jest za męską formę imienia Maria. (Znaczenie imienia Marian)

Mariusz

Mariusz jest to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od imienia boga wojny Marsa lub nazwy rzymskiego rodu Mariaszów. (Znaczenie imienia Mariusz)

Mateusz

Mateusz jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa Mattania (dar Jahwe, dar Boży). W Polsce występuje od XII wieku. (Znaczenie imienia Mateusz)

Michał

Michał jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa mikha’el (któż jest jak Bóg?). Może również oznaczać: do Boga podobny. Jest to imię biblijne. Nosił je pierwszy z archaniołów. W Polsce występuje od średniowiecza. Największą popularność zyskało w XIX wieku. (Znaczenie imienia Michał)

Mieczysław

Mieczysław to imię męskie pochodzenia starosłowiańskiego, które może oznaczać tego, który mieczem zdobywa sławę. Prawdopodobnie powstało wskutek błędu kronikarza Jana Długosza, który mylnie zapisał imię Miecisław jako Mieczysław. (Znaczenie imienia Mieczysław)

Mikołaj

Mikołaj to imię pochodzenia greckiego (Nikólaos) od słów nike (zwycięstwo) i laos (lud). Oznacza tego, który odniósł zwycięstwo dla swojego ludu. (Znaczenie imienia Mikołaj)

Miłosz

Miłosz to imię pochodzenia słowiańskiego, utworzone poprzez zdrobnienie starosłowiańskich imion takich jak: Miłosław, Miłorad, Miłowuj. Imię to oznacza: miłujący lub umiłowany. (Znaczenie imienia Miłosz)

Mirosław

Mirosław jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego, od słów mir (pokój) i sława. Oznacza: ten, który ma być sławny, przynosząc pokój swojemu ludowi. (Znaczenie imienia Mirosław)

N

Nikodem

Nikodem to imię męskie pochodzenia greckiego. Powstało z połączenia słów nike (zwycięstwo) i demos (lud, naród). Oznacza: ten, który zwycięża dla ludu. (Znaczenie imienia Nikodem)

Norbert

Norbert jest to imię pochodzenia staroniemieckiego, od słów nord (północ) i beraht (błyszczeć, jaśnieć). Oznacza: sławny mąż z północy. (Znaczenie imienia Norbert)

O

Olaf

Olaf to imię męskie pochodzenia skandynawskiego. Wywodzi się od dawnego imienia Aslaf utworzonego ze słów As (skandynawskie bóstwo) i laf (kochać). Oznacza: umiłowany przez boga. (Znaczenie imienia Olaf)

Olgierd

Olgierd to imię męskie pochodzenia litewskiego. Wywodzi się od słowa algirdas co oznacza: sławny, wysławiony, chwalony. (Znaczenie imienia Olgierd)

Oskar

Oskar to imię pochodzenia skandynawskiego, od słów As (skandynawskie bóstwa) i kar (miecz, włócznia). Oznacza: ten, który otrzymał miecz z rąk bogów. Możliwe jest również pochodzenie germańskie co oznaczałoby wtedy: posiadający bożą włócznię. (Znaczenie imienia Oskar)

P

Patryk

Patryk jest to imię, które pochodzi od łacińskiego słowa patricius, co oznacza patrycjuszowski, szlachecki, szlachetnie urodzony. (Znaczenie imienia Patryk)

Paweł

Paweł jest to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa paulus (drobny, mały). Oznacza człowieka małego wzrostu, drobnej budowy ciała. W Polsce nadawane jest od XII wieku. (Znaczenie imienia Paweł)

Piotr

Piotr jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa petros (skała). Oznacza: niezłomny jak skała. (Znaczenie imienia Piotr)

Przemysław

Przemysław to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Jest to zmieniona forma imienia Przemysł oznaczającego człowieka bystrego, sprytnego, przemyślnego. (Znaczenie imienia Przemysław)

R

Radosław

Radosław jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ten, który chce zdobyć sławę lub radosny i sławny. (Znaczenie imienia Radosław)

Rafał

Rafał jest to imię pochodzenia hebrajskiego, a tłumaczy się je – Bóg uzdrawia. (Znaczenie imienia Rafał)

Remigiusz

Remigiusz to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa remigium (wiosło) i oznacza mężczyznę wyrabiającego wiosła. (Znaczenie imienia Remigiusz)

Robert

Robert jest to imię pochodzenia starogermańskiego, od imion Rodebert, Rupert, Ruprecht, Rupprecht, składających się ze słów hrod (sława, chwała) i beraht (błyszczący). Oznacza: sławny, znakomity zdobytą sławą. (Znaczenie imienia Robert)

Roman

Roman to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa romanus (rzymski). Oznacza osobę pochodzącą z Rzymu oraz posiadającą cnoty cechujące prawdziwego Rzymianina. (Znaczenie imienia Roman)

Rudolf

Rudolf to imię męskie pochodzenia staroniemieckiego, które wywodzi się od słów hrod (sława, chwała) i wolf (wilk). Oznacza mężczyznę sławnego, walecznego jak wilk. (Znaczenie imienia Rudolf)

Ryszard

Ryszard to imię męskie pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów richi (bogaty, potężny) i hart (silny, mocny). Imię to oznacza tego, który jest potężny, bogaty i sprawuje silną władzę. (Znaczenie imienia Ryszard)

S

Sebastian

Sebastian to imię pochodzenia greckiego, od słowa sebastos co oznacza: dostojny, czcigodny, znakomity. Imię to oznacza człowieka ogólnie szanowanego lub mieszkańca Sebasty. (Znaczenie imienia Sebastian)

Seweryn

Seweryn to imię męskie pochodzenia łacińskiego, które powstało od słowa severus (surowy, srogi, poważny).Imię to oznacza mężczyznę o surowym i srogim charakterze. (Znaczenie imienia Seweryn)

Sławomir

Sławomir to imię staropolskie, złożone z członów Sławo- (sława, sławić) i -mir (pokój, spokój, dobro). Imię to oznacza: ten, który zdobywa sławę poprzez pokój, pokojowe zachowanie. (Znaczenie imienia Sławomir)

Stanisław

Stanisław to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ten, który jest sławą swego rodu lub sławny z racji posiadania pięknego stanu, czyli domu. (Znaczenie imienia Stanisław)

Stefan

Stefan to imię pochodzenia greckiego, które powstało od słowa stephanos (wieniec, korona). Imię to oznacza mężczyznę nagrodzonego wieńcem (symbolem zwycięstwa). (Znaczenie imienia Stefan)

Sylwester

Sylwester to imię pochodzenia łacińskiego i wywodzi się od słowa silvestris oznaczającego: „człowiek żyjący w lesie”, „dziki”. (Znaczenie imienia Sylwester)

Szymon

Szymon jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słów szim on (Bóg wysłuchał). (Znaczenie imienia Szymon)

T

Tadeusz

Tadeusz to imię pochodzenia aramejskiego i oznacza mężczyznę sprytnego, odważnego. Imię to jest znane już od czasów biblijnych. (Znaczenie imienia Tadeusz)

Teodor

Teodor to imię męskie pochodzenia greckiego, które powstało od słów theos (bóg) i doron (dar). Oznacza: darowany przez Boga. (Znaczenie imienia Teodor)

Tomasz

Tomasz jest to imię pochodzenia aramejskiego, od słowa toma (podwójny, bliźniak). W Polsce nadawane jest od XII wieku. (Znaczenie imienia Tomasz)

W

Wacław

Wacław jest to imię pochodzenia czeskiego, które powstało od słów większy i sława. Oznacza tego, który zdobędzie więcej sławy. (Znaczenie imienia Wacław)

Waldemar

Waldemar to imię pochodzenia staroniemieckiego wywodzące się od słów waltan (panować) i mari (sławny). Oznacza sławnego władcę lub tego, który zyskał sławę przez swe panowanie. (Znaczenie imienia Waldemar)

Wiesław

Wiesław to imię słowiańskie o nie do końca wyjaśnionym pochodzeniu. Prawdopodobnie wywodzi się od staropolskich imion Więsław, Więcesław i Wielisław. Imię to może oznaczać mężczyznę, który docenia osiągniętą sławę lub głosi sławę. (Znaczenie imienia Wiesław)

Wiktor

Imię Wiktor pochodzi od łacińskiego słowa victor co oznacza: zwycięzca. (Znaczenie imienia Wiktor)

Witold

Witold to imię pochodzenia litewskiego wywodzące się od imienia Vytautas, które powstało z połączenia słów vyti (grzać) i tauta (lud). Imię to oznacza tego, który osłania swój lud lub przewodzi ludowi. (Znaczenie imienia Witold)

Władysław

Władysław to imię pochodzenia słowiańskiego, które pierwotnie zapisywano jako Włodzisław. Wywodzi się ono od słów włodzi (włada, rządzi, panuje) i slaw (sława) co oznacza tego, który zawładnął sławą. (Znaczenie imienia Władysław)

Włodzimierz

Włodzimierz to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Składa się ze słów Włodzi- (panuje) i -mierz, które pochodzi od dawnego -mir (pokój). Pierwotną formą tego imienia jest Włodzimir. Imię to oznacza: dzielnego władcę, który zyskał sławę i pokój przez swoje władanie. (Znaczenie imienia Włodzimierz)

Wojciech

Wojciech jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: wojak przynoszący pociechę lub wojownik, któremu walka sprawia radość. (Znaczenie imienia Wojciech)

Z

Zbigniew

Zbigniew jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ten, który zbyt często się gniewa lub, który powinien pozbyć się gniewu. (Znaczenie imienia Zbigniew)

Zdzisław

Zdzisław to imię staropolskie złożone z dwóch członów: zdzie (uczynić, zdziałać, zrobić) i sław (sława). Imię to oznacza tego, którego wypełnia żądza sławy lub tego, który obiecuje sławę. (Znaczenie imienia Zdzisław)

Zenon

Zenon to imię pochodzenia greckiego powstałe jako skrócona forma greckich imion Zenodoros, Zenodotos. Imię Zenon oznacza: dar Zeusa. (Znaczenie imienia Zenon)

Zygmunt

Zygmunt to imię pochodzenia germańskiego wywodzące się od słów: sigu (zwycięstwo) oraz munt (opieka, ochrona). Imię to oznacza „tego, który zapewnia zwycięstwo i opiekę” lub „tego, którego opieka zapewnia zwycięstwo”. (Znaczenie imienia Zygmunt)

Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegóły w Polityce Prywatności.