Imiona męskie i znaczenie imion męskich!

Znalezionych imion: 134

Imiona męskie na literę T

Teodor

Teodor to imię męskie pochodzenia greckiego, które powstało od słów theos (bóg) i doron (dar). Oznacza: darowany przez Boga.

Znaczenie imienia Teodor

Tomasz

Tomasz jest to imię pochodzenia aramejskiego, od słowa toma (podwójny, bliźniak). W Polsce nadawane jest od XII wieku.

Znaczenie imienia Tomasz

Imiona męskie na literę W

Wacław

Wacław jest to imię pochodzenia czeskiego, które powstało od słów większy i sława. Oznacza tego, który zdobędzie więcej sławy.

Znaczenie imienia Wacław

Waldemar

Waldemar to imię pochodzenia staroniemieckiego wywodzące się od słów waltan (panować) i mari (sławny). Oznacza sławnego władcę lub tego, który zyskał sławę przez swe panowanie.

Znaczenie imienia Waldemar

Wiesław

Wiesław to imię słowiańskie o nie do końca wyjaśnionym pochodzeniu. Prawdopodobnie wywodzi się od staropolskich imion Więsław, Więcesław i Wielisław. Imię to może oznaczać mężczyznę, który docenia osiągniętą sławę lub głosi sławę.

Znaczenie imienia Wiesław

Witold

Witold to imię pochodzenia litewskiego wywodzące się od imienia Vytautas, które powstało z połączenia słów vyti (grzać) i tauta (lud). Imię to oznacza tego, który osłania swój lud lub przewodzi ludowi.

Znaczenie imienia Witold

Władysław

Władysław to imię pochodzenia słowiańskiego, które pierwotnie zapisywano jako Włodzisław. Wywodzi się ono od słów włodzi (włada, rządzi, panuje) i slaw (sława) co oznacza tego, który zawładnął sławą.

Znaczenie imienia Władysław

Włodzimierz

Włodzimierz to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Składa się ze słów Włodzi- (panuje) i -mierz, które pochodzi od dawnego -mir (pokój). Pierwotną formą tego imienia jest Włodzimir. Imię to oznacza: dzielnego władcę, który zyskał sławę i pokój przez swoje władanie.

Znaczenie imienia Włodzimierz

Wojciech

Wojciech jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: wojak przynoszący pociechę lub wojownik, któremu walka sprawia radość.

Znaczenie imienia Wojciech

Imiona męskie na literę Z

Zbigniew

Zbigniew jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ten, który zbyt często się gniewa lub, który powinien pozbyć się gniewu.

Znaczenie imienia Zbigniew

Zdzisław

Zdzisław to imię staropolskie złożone z dwóch członów: zdzie (uczynić, zdziałać, zrobić) i sław (sława). Imię to oznacza tego, którego wypełnia żądza sławy lub tego, który obiecuje sławę.

Znaczenie imienia Zdzisław

Zenon

Zenon to imię pochodzenia greckiego powstałe jako skrócona forma greckich imion Zenodoros, Zenodotos. Imię Zenon oznacza: dar Zeusa.

Znaczenie imienia Zenon

Zygmunt

Zygmunt to imię pochodzenia germańskiego wywodzące się od słów: sigu (zwycięstwo) oraz munt (opieka, ochrona). Imię to oznacza „tego, który zapewnia zwycięstwo i opiekę” lub „tego, którego opieka zapewnia zwycięstwo”.

Znaczenie imienia Zygmunt
Serwis korzysta z ciasteczek jak to opisano w polityce prywatności.