Znaczenie imienia Dorota

Dorotę cechuje wielkie opanowanie, pozwalające stawiać czoło trudnym sytuacjom. W niektórych okolicznościach staje się agresywna. To typowa ekstrawertyczka, uzewnętrzniająca swe reakcje i łatwo przystosowująca się do otoczenia. Jest zarazem obiektywna – dzięki logice, i subiektywna – dzięki uczuciowości. Ta dwoistość jej osobowości nieraz zaskakuje, nawet w dzieciństwie. Dorota odczuwa silną potrzebę dawania czegoś z siebie bądź to bliźnim, bądź sprawie narodowej czy religijnej. Lubi przeżywać różnego rodzaju wstrząsy psychiczne. Jest kobietą wszechstronną.

Pochodzenie imienia Dorota

Dorota to imię pochodzenia greckiego, od słów doron (dar) i theos (bóg). Oznacza: ta, która przyszła na świat jako dar boży.

Odmiany i zdrobnienia imienia Dorota

Dora, Dorcia, Dorka, Dorotka, Dosia, Dosieńka

Imieniny

6 lutego, 6, 25 czerwca, 7, 8 sierpnia, 3, 5 września, 30 października

Patron

Św. Dorota – córka rzymskiego senatora. Zginęła w obronie chrześcijaństwa za czasów cesarza Dioklecjana. Została ścięta mieczem za próbę nawrócenia Teofila, wielkiego prześladowcy chrześcijan. Jest patronką położnic.
Błog. Dorota z Mstowów – żyła w latach 1347-94. Miała liczne potomstwo. Po śmierci męża się kazała zamurować w celi przy kościele w Kwidzynie.

Szczęśliwy kolor, liczba i kamień

Żółty, 1, topaz

Formy obcojęzyczne

Dorothea, Dora (ogólnie przyj. forma), Dorothy (ang.), Dorothée (fr.), Dorothea, Dorothee (niem.).

Nazwiska pochodzące od imienia Dorota

Dorociak, Dorocikowski, Dorociński, Dorocki, Doroczyński, Dorodziński, Dorosiewicz, Doroszewicz, Doroszewski, Doroszkiewicz, Dorotkiewicz, Dorotkowicz, Dorotniak, Dorotyn, Doroziński, Dorożyński

Znani imiennicy

Dorota Idzi – pięcioboistka
Dorota Kamińska – aktorka
Dorota Kwiatkowska – aktorka
Dorota Pomykała – aktorka
Dorota Segda – aktorka
Dorota Stalińska – aktorka

Powiedzonka

U Dosi nic nie uprosi.
Na dzień świętej Doroty ma być śnieg pod płoty.
Święta Dorotka wypuszcza skowronka za wrotka.

Opinie na temat imienia Dorota