Wielka Księga Imion

Regulamin

Definicje

 1. Właściciel – firma RenardNET Tomasz Zaręba z siedzibą w Orzechówka 9, 26-010 Bodzentyn oraz numerem NIP 657-245-47-16.
 2. Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem www.ksiegaimion.com.
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis, którego operatorem jest Właściciel.
 2. Właściciel udostępnia Serwis Użytkownikowi odwiedzającemu internetowe strony Serwisu. Korzystając z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.

Korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w celu zapoznania się z informacjami zawartymi na stronach Serwisu oraz w celu zakupu wybranych towarów i usług oferowanych na stronach Serwisu.
 2. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu w sposób niezgodny z prawem, niezgodny z niniejszym regulaminem lub mający negatywny wpływ na pracę Serwisu lub na innych Użytkowników Serwisu.

Prawa autorskie

 1. Zawartość Serwisu chroniona jest prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach Serwisu zastrzeżone są na rzecz Właściciela oraz firm i osób uprawnionych.
 2. Żadna część Serwisu nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez zgody Właściciela.
 3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach prawa prasowego lub przepisach kodeksu cywilnego.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Użytkownicy korzystają z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 2. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
 3. Właściciel dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu. Właściciel stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Właściciel nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność Serwisu przebiegać będzie bez awarii i przerw leżących po stronie sprzętu lub oprogramowania.

Postanowienia końcowe

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane na tej stronie.
 2. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Właściciela na podstawie niniejszego regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich.
 3. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt korzystając z formularza na stronie kontaktowej.
Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegóły w Polityce Prywatności.