Wielka Księga Imion

Znaczenie imion żeńskich

Interesuje Cię pochodzenie i znaczenie imion żeńskich? Dobrze się składa, gdyż imiona żeńskie mogą kryć w sobie wiele ciekawych sekretów. Nasza księga imion żeńskich odkryje przed Tobą tajemnice kobiecych imion. Dowiedz się co oznacza Twoje imię, co kryje się za imieniem bliskiej Ci osoby lub wybierz odpowiednie imię dla córki!

Znalezionych imion: 139

A

Ada

Imię Ada pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza: stroić się, upiększać się. Imię to zaczerpnięte zostało z Biblii i weszło do użycia na przełomie XIX i XX wieku. (Znaczenie imienia Ada)

Adela

Adela to imię żeńskie pochodzenia germańskiego, które wywodzi się od słowa adal (szlachetny) i oznacza kobietę o szlachetnym obliczu i usposobieniu. Jest to skrócona forma imienia Adelajda. (Znaczenie imienia Adela)

Adelajda

Adelajda to imię żeńskie pochodzenia starogermańskiego, które powstało od słowa Adal-heit. Oznacza ono kobietę wywodzącą się ze szlachetnego rodu, o szlachetnym obliczu i usposobieniu. (Znaczenie imienia Adelajda)

Adrianna

Adrianna to żeńska forma łacińskiego imienia Adrian. Imię to oznacza mieszkańca Adrii – miasta we Włoszech. (Znaczenie imienia Adrianna)

Agata

Imię Agata pochodzi od greckiego słowa agathe (dobra, szlachetna, wspaniała, ciepła, o wielkim sercu) lub agathos (dobrze urodzony, szlachetny). (Znaczenie imienia Agata)

Agnieszka

Imię Agnieszka pochodzi od greckiego słowa hagneia i oznacza: czystość, bez skazy, świętość. (Znaczenie imienia Agnieszka)

Aldona

Aldona to imię żeńskie pochodzenia litewskiego o nie jasnym znaczeniu. W Polsce stało się popularne dzięki zawieraniu małżeństw z litewskimi księżniczkami. Imię to zostało także spopularyzowane w utworze Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza. (Znaczenie imienia Aldona)

Aleksandra

Imię Aleksandra pochodzi od jej męskiego odpowiednika Aleksander. Pochodzi ono od greckiego słowa aleksandros (obrońca ludzi). Imię Aleksandra w Polsce weszło do użycia około XIV wieku. Imię spopularyzował Henryk Sienkiewicz nadając je bohaterce Potopu. (Znaczenie imienia Aleksandra)

Alicja

Imię Alicja pochodzi prawdopodobnie od angielskiego zdrobnienia niemieckiego imienia Adelheid (Adelajda) co oznacza: niewiasta o szlachetnym obliczu i usposobieniu. Możliwe jest również inne pochodzenie od greckiego słowa aletheia (pisanego alitia) – prawda. (Znaczenie imienia Alicja)

Alina

Alina to imię żeńskie pochodzące z języka niemieckiego, powstało jako zdrobnienie imion Adelajda i Adelina. Imię to oznacza osobę, która zachęca do działania. (Znaczenie imienia Alina)

Amanda

Amanda to imię pochodzące od łacińskiego słowa amande oznaczającego niewiastę godną miłości. (Znaczenie imienia Amanda)

Amelia

Imię Amelia pochodzi z języka staroniemieckiego i oznacza pracowitą gospodynię lub dzielną obrończynię ogniska domowego. (Znaczenie imienia Amelia)

Anastazja

Anastazja to imię żeńskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa anastasis (powstanie, zmartwychwstanie). Imię to oznacza kobietę zmartwychwstałą lub wskrzeszoną. (Znaczenie imienia Anastazja)

Andżelika

Imię Andżelika pochodzi od łacińskiego słowa angelicus (anielska) lub greckiego angelikos (anielski). Imię to oznacza: kobieta o anielskim usposobieniu. (Znaczenie imienia Andżelika)

Aneta

Imię Aneta pochodzi od francuskiego zdrobnienia imienia Anna (Annette), które to imię jest pochodzenia hebrajskiego i powstało od słowa channah (wdzięk, łaska). (Znaczenie imienia Aneta)

Anita

Imię Anita pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza: ciesząca się łaską bożą. Imię to również funkcjonuje jako hiszpańskie zdrobnienie imion Anna lub Juanita (Joanna). (Znaczenie imienia Anita)

Anna

Anna to imię żeńskie pochodzące z języka hebrajskiego od słowa channah (wdzięk, łaska). Imię Anna oznacza kobietę miłą, łagodną i przyjemną. (Znaczenie imienia Anna)

Antonina

Antonina to żeński odpowiednik imienia Antonin, które pochodzi od nazwy rodu Antoniuszów. Imię to oznacza: wspaniała, doskonała, wybitna. (Znaczenie imienia Antonina)

B

Barbara

Barbara to imię pochodzenia greckiego, od słowa barbaros (barbarzyński, niegrecki, obcy). (Znaczenie imienia Barbara)

Beata

Beata to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa beata (błogosławiona, szczęśliwa). Oznacza osobę, której się szczęści, dobrze wiedzie lub która jest bogata. (Znaczenie imienia Beata)

Berenika

Berenika to imię żeńskie pochodzenia greckiego, które wywodzi się od słów phere (przynosić) i nike (zwycięstwo). Imię to oznacza kobietę niosącą zwycięstwo. (Znaczenie imienia Berenika)

Bernadeta

Bernadeta to imię pochodzenia staro-niemieckiego: bero, Bern – niedźwiedź i hart – silny. (Znaczenie imienia Bernadeta)

Blanka

Blanka jest to imię pochodzenia starogermańskiego, od słowa blankus (biały, jasny), lub z romańskiego. (Znaczenie imienia Blanka)

Bogusława

Bogusława to imię pochodzenia starosłowiańskiego i oznacza: ta, która sławi Boga. Jest to żeńska forma imienia Bogusław. (Znaczenie imienia Bogusława)

Bożena

Bożena to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: obdarowana przez Boga lub darowana od Boga. (Znaczenie imienia Bożena)

C

Cecylia

Cecylia jest to imię, które pochodzi od łacińskiego słowa caecus, które oznacza: ciemny, ślepy, wątpliwy. Nawiązuje do nazwy rzymskiego rodu Caecilius lub Caecilianus. (Znaczenie imienia Cecylia)

Celina

Celina jest to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa caelum (niebo); również skrót od imienia Marcelina. (Znaczenie imienia Celina)

Czesława

Czesława to żeńska forma imienia Czesław. Imię wywodzi się z połączenia starosłowiańskich słów: cześć i sława i może oznaczać osobę, która oczekuje sławy. (Znaczenie imienia Czesława)

D

Dagmara

Dagmara to imię pochodzenia skandynawskiego. Oznacza: sławny dzień. (Znaczenie imienia Dagmara)

Danuta

Danuta to imię pochodzenia litewskiego od słowa danutie (będącego połączeniem znaczeń niebo i córka) lub łacińskiego, od słowa donata (darowana przez Boga). Możliwe jest również iż wywodzi się z południowosłowiańskich imion Dana, Danka, Danica. Oznacza dziecko darowane przez Boga. (Znaczenie imienia Danuta)

Daria

Daria to imię, które pochodzi najprawdopodobniej z języka perskiego. Podobnie jak jego męski odpowiednik Dariusz, oznacza „tę, która podtrzymuje dobro”. (Znaczenie imienia Daria)

Diana

Diana to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od imienia rzymskiej bogini księżyca, płodności, lasów, zwierząt oraz opiekunki kobiet w czasie porodów. (Znaczenie imienia Diana)

Dominika

Dominika jest to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa dominicus – Pański, należący do Boga. (Znaczenie imienia Dominika)

Dorota

Dorota to imię pochodzenia greckiego, od słów doron (dar) i theos (bóg). Oznacza: ta, która przyszła na świat jako dar boży. (Znaczenie imienia Dorota)

E

Edyta

Edyta to imię pochodzenia starogermańskiego, od staroangielskich słów ead (dobrobyt, pomyślność) i gyth (walka) lub staroniemieckich. Oznacza: bogata dzięki walce lub walcząca o majątek, bogactwo. (Znaczenie imienia Edyta)

Eliza

Eliza jest to imię pochodzenia hebrajskiego. Pochodzi od słowa eliszeba – co oznacza – Bóg moją przysięgą. (Znaczenie imienia Eliza)

Elwira

Elwira to imię żeńskie o nie do końca pewnym pochodzeniu. Przypuszczalnie wywodzi się od mauretańskiego słowa El-mira co oznacza: księżna lub dostojna pani. (Znaczenie imienia Elwira)

Elżbieta

Elżbieta jest to imię pochodzenia starohebrajskiego, od słowa elzeba lub eliszeba (Bóg jest moją przysięgą lub moją doskonałością). (Znaczenie imienia Elżbieta)

Emilia

Emilia to imię, które jest żeńską forma imienia Emil. (Znaczenie imienia Emilia)

Eugenia

Eugenia to imię żeńskie pochodzenia greckiego będące żeńskim odpowiednikiem imienia Eugeniusz. Imię to oznacza kobietę z dobrego rodu, szlachetnie urodzoną. (Znaczenie imienia Eugenia)

Ewa

Ewa to imię pochodzenia hebrajskiego, od słów hajja (być) lub hawwa (wzięta od męża albo dająca życie). Według Biblii jest to imię pierwszej kobiety stworzonej z żebra Adama. Przypuszcza się również, że może ono pochodzić od imienia najwyższej bogini przedhebrajskich mieszkańców Kanaanu. W dawnych czasach imię to było źle widziane – ciążył na nim grzech pramatki Ewy, która złamała zakaz Boży. (Znaczenie imienia Ewa)

Ewelina

Ewelina to imię pochodzenia celtyckiego (radość, światło) lub wywodzące się z hebrajskiego imienia Ewa, od słów hajja lub hawwa (wzięta od męża lub dająca życie). (Znaczenie imienia Ewelina)

F

Felicja

Felicja to imię pochodzenia łacińskiego od słowa felix – łaskawy, szczęśliwy, życzliwy. (Znaczenie imienia Felicja)

Franciszka

Franciszka to imię żeńskie będące odpowiednikiem męskiego imienia Franciszek. (Znaczenie imienia Franciszka)

G

Gabriela

Gabriela to żeńska forma imienia Gabriel. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego i oznacza wojownika Bożego. (Znaczenie imienia Gabriela)

Grażyna

Grażyna to imię pochodzenia litewskiego, od słowa grażus (piękna). (Znaczenie imienia Grażyna)

H

Halina

Halina to imię utworzone od imienia Helena, które pochodzi z języka greckiego, a oznacza blask, jasność, pochodnię. (Znaczenie imienia Halina)

Hanna

Imię Hanna funkcjonuje jako odmiana imienia Anna. Pochodzi ono od hebrajskiego słowa Chana czyli „wdzięk, łaska” i oznacza osobę pełną łaski. (Znaczenie imienia Hanna)

Helena

Helena to imię pochodzenia greckiego, od słów hele (blask), helane (pochodnia) lub selene (księżyc). Nazwą helene określano również kosz trzcinowy niesiony w procesji podczas święta zwanego helenoforiami. (Znaczenie imienia Helena)

I

Iga

Iga to imię będące skróconą formą imienia Jadwiga. Obecnie imię to funkcjonuje jako samodzielna forma. (Znaczenie imienia Iga)

Ilona

Ilona to imię, które podobnie jak Helena pochodzi od greckiego słowa helene i selene, co oznacza księżyc. (Znaczenie imienia Ilona)

Irena

Imię Irena pochodzi od greckiego słowa eirene (pokój) i oznacza osobę niosącą pokój. (Znaczenie imienia Irena)

Irmina

Irmina to imię żeńskie pochodzenia starogermańskiego. Imię to jest zdrobnieniem imion rozpoczynających się na Irm, a które to pochodzą od słowa irmen, co oznacza: czczony, szanowany. (Znaczenie imienia Irmina)

Iwona

Iwona jest to imię pochodzenia staroniemieckiego, od słowa iwa (łuk z drzewa cisowego). (Znaczenie imienia Iwona)

Izabela

Izabela jest to imię pochodzenia hiszpańsko-portugalskiego, od imienia Elżbieta (Bóg moją przysięgą) lub hebrajskiego imienia Jezabel (wywyższona przez Boga). (Znaczenie imienia Izabela)

J

Jadwiga

Jadwiga to imię pochodzenia starogermańskiego i wywodzi się od słów hadu (walka) i wig (bój). Oznacza: waleczna kobieta, zwyciężająca w boju. (Znaczenie imienia Jadwiga)

Janina

Janina jest to żeńska forma imienia Jan. W Polsce imię to w tej formie pojawiło się pod koniec XIX w. Wcześniej było popularne jako Jana albo Joanna. (Znaczenie imienia Janina)

Joanna

Joanna jest to imię, które pochodzi od męskiego imienia Jan. (Znaczenie imienia Joanna)

Jolanta

Jolanta jest to imię pochodzenia greckiego, od słów ion (fiołek) i anthos (kwiat). Oznacza: skromna i delikatna. (Znaczenie imienia Jolanta)

Jowita

Jowita to imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, które powstało od imienia boga Jowisza – najwyższego boga panteonu rzymskiego oraz patrona państwa. (Znaczenie imienia Jowita)

Judyta

Judyta jest to imię pochodzenia hebrajskiego, które wywodzi się od słowa Jehudit oznaczającego mieszkankę Judei. (Znaczenie imienia Judyta)

Julia

Julia jest to imię pochodzenia rzymskiego, imię to stało się popularne od czasów Juliusza Cezara. Protoplastą rzymskiego rodu Juliuszów miał być Julus, syn legendarnego Eneasza. Jako żeńska forma imienia Juliusz oznacza: promienista, młoda. W Polsce występuje od XVIII wieku. (Znaczenie imienia Julia)

Julita

Julita to imię żeńskie, które wcześniej funkcjonowało jako zdrobnienie imienia Julia. (Znaczenie imienia Julita)

Justyna

Justyna jest to imię, które pochodzi od męskiego imienia Justyn. (Znaczenie imienia Justyna)

K

Kamila

Kamila to żeńska forma imienia Kamil. Pochodzi od łacińskiego słowa camillus i oznacza osobę szlachetnie urodzoną. W Polsce występuje od XVIII wieku. (Znaczenie imienia Kamila)

Karina

Karina to imię żeńskie będące zdrobniałą formą imienia Katarzyna. Według niektórych źródeł imię to pochodzi od włoskiego wyrazu carina co oznacza: miła. (Znaczenie imienia Karina)

Karolina

Karolina jest to imię pochodzenia starogermańskiego, od słowa charal, carl (mąż, mężczyzna). Oznacza: wierna małżonkowi, oddana domowi. (Znaczenie imienia Karolina)

Katarzyna

Katarzyna jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa katharos i oznacza: czysta, dziewicza, bez skazy. W Polsce występuje od XIII wieku. (Znaczenie imienia Katarzyna)

Kazimiera

Kazimiera to imię żeńskie pochodzenia słowiańskiego. Jest to żeńska forma imienia Kazimierz. Imię to oznacza kobietę, która nie daje spokoju swoim wrogom. (Znaczenie imienia Kazimiera)

Kinga

Kinga jest to imię pochodzenia węgierskiego, wywodzące się od imienia Kunegunt (przeksztalcenie niemieckiego im. Kunegunda). (Znaczenie imienia Kinga)

Klaudia

Klaudia jest to imię, które pochodzi od męskiego imienia Klaudiusz. (Znaczenie imienia Klaudia)

Kleopatra

Kleopatra to imię żeńskie pochodzenia greckiego wywodzące się od słów kleos (sława) i pater (ojciec). Oznacza ono: ojcowa duma, sława. (Znaczenie imienia Kleopatra)

Kornelia

Kornelia jest to żeńska forma imienia Kornel, które pochodzi od nazwy znanego rzymskiego rodu Korneliuszów (Cornelius). (Znaczenie imienia Kornelia)

Krystyna

Krystyna jest to imię pochodzenia łacińskiego od słowa Christinus co znaczy Chrystusowy. (Znaczenie imienia Krystyna)

L

Laura

Laura jest to imię pochodzenia łacińskiego od słowa laur, co znaczy wawrzyn. (Znaczenie imienia Laura)

Lena

Lena to imię żeńskie, które powstało ze zdrobnienia imion Helena i Magdalena. (Znaczenie imienia Lena)

Leokadia

Leokadia to imię żeńskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słów laos (lud) i kedos (troska). Oznacza kobietę troszczącą się o swój lud. (Znaczenie imienia Leokadia)

Lidia

Lidia to imię żeńskie pochodzenia grecko-łacińskiego i oznaczające kobietę pochodzącą z krainy Lidia położonej nad Morzem Egejskim. (Znaczenie imienia Lidia)

Liliana

Liliana to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od słowa lilium (lilia). Określa ono kobietę piękną, czystą, białą jak kwiat lilii. (Znaczenie imienia Liliana)

Lucyna

Lucyna jest to imię pochodzenia łacińskiego od słowa Lucjusz, czyli Lucjan, a znaczy tyle co osoba należąca do Lucjana. (Znaczenie imienia Lucyna)

Ludmiła

Ludmiła to staropolskie imię żeńskie, które powstało ze złożenia członów ludo (ludzie, ludziom) i miła co oznacza kobietę miłą dla ludzi. (Znaczenie imienia Ludmiła)

Luiza

Luiza to imię powstałe poprzez połączenie imion Ludwika oraz Eliza. Wywodzi się od francuskiego imienia Louise, czyli żeńskiej formy imienia Ludwik. (Znaczenie imienia Luiza)

Ł

Łucja

Łucja jest to imię pochodzenia łacińskiego, a oznacza dziewczynkę urodzoną o wschodzie słońca. (Znaczenie imienia Łucja)

M

Magdalena

Magdalena jest to imię pochodzenia hebrajskiego. Oznacza kobietę pochodząca z miejscowości Magdala (obecnie El-Me-dżel) – miasta położonego na północny zachód od Tyberiady nad jeziorem Genezaret w Palestynie, zwanego Migdal-Nunaja (Wieża Ryb). W Polsce występuje od XIII wieku. (Znaczenie imienia Magdalena)

Maja

Maja to imię o nie do końca wyjaśnionym pochodzeniu. Możliwe, że wywodzi się od hebrajskiego słowa mariam (napawać radością) lub egipskiego meri-jam (ukochana przez Boga). Ponadto może ono wywodzić się od imion greckiej nimfy Mai, najstarszej z Plejad, matki Hermesa lub od rzymskiej bogini przyrody. (Znaczenie imienia Maja)

Małgorzata

Małgorzata jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa margarites (perła). (Znaczenie imienia Małgorzata)

Malwina

Malwina to imię pochodzące z języka germańskiego i będące żeńską formą imienia Malwin, które to powstało od słów mahal (sprawiedliwość) i wini (przyjaciel). Imię to oznacza przyjaciela strzegącego prawa. (Znaczenie imienia Malwina)

Marcelina

Marcelina to żeńska forma łacińskiego imienia Marcelin. Imię to pochodzi od słynnego rodu rzymskiego Marcellus i oznacza: mały bojownik. (Znaczenie imienia Marcelina)

Maria

Maria jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa mariam (napawać radością) lub od egipskiego meri-jam (ukochana przez Boga). Pierwotna hebrajska wersja imię Miriam przekształcona została na Mariam, stąd Maria. (Znaczenie imienia Maria)

Marianna

Marianna to żeńska forma imienia Marian. Jest to imię pochodzenia łacińskiego, które oznacza kobietę należącą do rzymskiego rodu Mariuszów. Może także wywodzić się od hebrajskiego słowa mariam (napawać radością). (Znaczenie imienia Marianna)

Mariola

Mariola jest to imię pochodzenia francuskiego będące poboczną formą imienia Maria. Prawdopodobnie wywodzi się od słowa Mariolle, które oznacza: mały wizerunek Matki Boskiej. (Znaczenie imienia Mariola)

Marlena

Marlena to imię pochodzenia niemieckiego, które powstało prawdopodobnie poprzez połączenie imion Maria i Magdalena lub Maria i Helena. Inna teoria mówi, że imię to pochodzi od holenderskiego imienia Marleene będącego formą imienia Magdalena. (Znaczenie imienia Marlena)

Marta

Marta jest to imię pochodzenia aramejskiego, od słowa marta (pani, władczyni). (Znaczenie imienia Marta)

Martyna

Imię Martyna to żeńska forma łacińskiego imienia Martius (Marcin) i oznacza: ta, która jest związana z rzymskim bogiem wojny, Marsem. (Znaczenie imienia Martyna)

Marzanna

Marzanna to imię żeńskie będące polską nazwą słowiańskiej bogini śmierci. Pozostałością jej kultu jest wiosenny zwyczaj topienia kukły symbolizującej zimę. (Znaczenie imienia Marzanna)

Marzena

Marzena jest to imię pochodzenia hebrajskiego: w przenośni być pięknym, wspaniałym, ukochanym przez Jahwe czyli Boga, miłującym Boga. (Znaczenie imienia Marzena)

Matylda

Matylda to imię żeńskie pochodzenia starogermańskiego. Wywodzi się od słów macht (siła, władza) i hiltia (walka). Oznacza kobietę silną i odważną w walce. (Znaczenie imienia Matylda)

Melania

Melania to imię pochodzenia greckiego wywodzące się od słowa melaina (czarny, śniady, ciemny). (Znaczenie imienia Melania)

Michalina

Michalina to imię żeńskie pochodzenia hebrajskiego będące żeńskim odpowiednikiem imienia Michał. Wywodzi się od słowa mikha’el (któż jest jak Bóg?). (Znaczenie imienia Michalina)

Milena

Milena to imię pochodzenia starosłowiańskiego wywodzące się od męskich imion Miłosław i Miłobor. Imię to oznacza: miła, najmilsza. (Znaczenie imienia Milena)

Mirosława

Mirosława to staropolskie imię żeńskie, złożone z członów miro (pokój, spokój, dobro) oraz sława. Oznacza ono kobietę, która sławi pokój i dobro. (Znaczenie imienia Mirosława)

Monika

Monika jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa monos (jedyny, sam, samotny). Dawniej imię nadawane jedynaczkom. (Znaczenie imienia Monika)

N

Nadia

Nadia to imię żeńskie będące skróconą formą imienia Nadzieja. Pochodzi od rosyjskiej wersji tego imienia – Nadieżdy. (Znaczenie imienia Nadia)

Natalia

Natalia jest to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa dies natalis (dzień narodzin). Oznacza: ta, która oczekuje ponownych narodzin w życiu pośmiertnym. W Polsce imię Natalia nadawane jest od XIV wieku. (Znaczenie imienia Natalia)

Natasza

Natasza to rosyjska odmiana imienia Natalia, która obecnie występuje jako samodzielna forma niezależna od pierwowzoru. Imię to pochodzi z języka łacińskiego, od słowa dies natalis (dzień narodzin). Oznacza kobietę, która oczekuje ponownych narodzin w życiu pośmiertnym. (Znaczenie imienia Natasza)

Nikola

Nikola to żeńska forma imienia Mikołaj. Pochodzi od greckiego słowa nikolaos i oznacza osobę, która odniosła zwycięstwo dla swojego ludu. (Znaczenie imienia Nikola)

Nina

Nina jest to imię przekształcone od imienia Janina, pochodzenia hebrajskiego, od słów Jehu (Jahwe) i channah (łaska). Uważane również za samodzielne imię, pochodzące od mitycznego twórcy królestwa asyryjskiego Niniwy lub od greckiego imienia Ninos. Oznacza: Bóg łaskaw. (Znaczenie imienia Nina)

O

Olga

Olga jest to imię pochodzenia starorosyjskiego, prawdopodobnie przekształcenie skandynawskiego imienia Helga, od słowa helge (szczęśliwy, pomyślny, zdrowy). (Znaczenie imienia Olga)

Oliwia

Oliwia to imię pochodzenia łacińskiego i oznacza gałązkę drzewa oliwnego (która jest symbolem pokoju) albo osobę, która hoduje oliwki. (Znaczenie imienia Oliwia)

Otylia

Otylia to imię pochodzenia starogermańskiego, od słowa auda oznaczającego ojcowiznę, majątek dziedziczny lub od słowa od słowa odhil (ojczyzna). (Znaczenie imienia Otylia)

P

Pamela

Pamela to imię żeńskie najprawdopodobniej pochodzenia literackiego. Zostało pierwszy raz użyte w 1590 r. przez poetę Philipa Sidneya w powieści Arcadia. Możliwe jest też pochodzenie greckie. Imię Pamela oznaczałoby wtedy: melodyjna albo słodka jak miód. (Znaczenie imienia Pamela)

Patrycja

Imię Patrycja jest żeńską formą łacińskiego imienia Patrycjusz, co w dawnych czasach oznaczało przynależność do warstwy uprzywilejowanej. (Znaczenie imienia Patrycja)

Paula

Paula jest to żeńska forma łacińskiego imienia Paulus (Paweł). Imię to oznacza osobę drobnej budowy i niewielkiego wzrostu. (Znaczenie imienia Paula)

Paulina

Imię Paulina jest żeńską formą łacińskiego imienia Paulus, inaczej osoby do Paulusa przynależnej. (Znaczenie imienia Paulina)

R

Regina

Regina to imię żeńskie pochodzące od łacińskiego słowa regina (królowa) i oznacza kobietę dumną i wyniosłą jak królowa. (Znaczenie imienia Regina)

Renata

Imię Renata pochodzi męskiej formy imienia Renat. (Znaczenie imienia Renata)

Roksana

Roksana to imię pochodzenia perskiego, które oznacza jutrzenkę lub kobietę promienistą, jaśniejącą. (Znaczenie imienia Roksana)

Róża

Róża to imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa rosa (róża) i oznacza kobietę delikatną i piękną jak róża. (Znaczenie imienia Róża)

Rozalia

Rozalia to imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Prawdopodobnie powstało od słów rosa (róża) i lilium (lilia). (Znaczenie imienia Rozalia)

S

Sabina

Sabina jest to imię pochodzenia łacińskiego, od nazwy plemion sabelskich, Sabinów (środkowa Italia). (Znaczenie imienia Sabina)

Sandra

Sandra jest to imię żeńskie pochodzenia włoskiego, będące skróconą formą imienia Aleksandra. (Znaczenie imienia Sandra)

Sara

Sara to imię żeńskie pochodzące od hebrajskiego słowa sarah, które oznacza: księżniczka. (Znaczenie imienia Sara)

Sonia

Sonia to imię żeńskie będące rosyjskim zdrobnieniem imienia Zofia, które pochodzi od greckiego słowa sophia oznaczającego mądrość. (Znaczenie imienia Sonia)

Stanisława

Stanisława jest to żeńska forma imienia Stanisław. Imię to pochodzi z języka staropolskiego i oznacza: stań się sławną. (Znaczenie imienia Stanisława)

Stefania

Stefania to żeńska forma imienia Stefan. Jest to imię pochodzenia greckiego, które powstało od słowa stephanos (wieniec, korona). (Znaczenie imienia Stefania)

Stella

Stella to imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, które oznacza gwiazdę lub kobietę, która dla innych ma lśnić jak gwiazda. (Znaczenie imienia Stella)

Sylwia

Sylwia jest to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa silvius (leśny, dziki, żyjący w lesie). Kojarzone również z nazwą rzymskiego rodu Sylwiuszów. (Znaczenie imienia Sylwia)

T

Tamara

Tamara to imię żeńskie pochodzące od hebrajskiego słowa tamar, które oznacza: palma daktylowa. (Znaczenie imienia Tamara)

Tatiana

Tatiana to imię żeńskie, które powstało z przekształcenia rosyjskiego imienia Tacjana. (Znaczenie imienia Tatiana)

Teresa

Teresa jest to imię pochodzenia najprawdopodobniej greckiego, od nazwy wyspy Tera (dziś Thira lub Santoryn) lub od słowa thera (polowanie, zdobycz, dziczyzna). Oznacza: pochodząca z wyspy Tera lub amatorka polowania na dziczyznę. (Znaczenie imienia Teresa)

U

Urszula

Urszula jest to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa ursa (niedźwiedzica). (Znaczenie imienia Urszula)

W

Weronika

Weronika jest to imię pochodzenia greckiego lub bizantyjskiego, od słów phero (nieść) i nike (zwycięstwo). Tradycyjnie wywodzi się również od greckiego określenia iere eikon (święte oblicze), co związane jest z biblijnym przekazem o tzw. chuście św. Weroniki. (Znaczenie imienia Weronika)

Wiesława

Wiesława to imię żeńskie pochodzenia słowiańskiego. Jest to żeński odpowiednik imienia Wiesław. Oznacza: ta, która jest sławna lub głosi sławę. (Znaczenie imienia Wiesława)

Wiktoria

Imię Wiktoria jest żeńską formą imienia Wiktor. (Znaczenie imienia Wiktoria)

Wioletta

Wioletta to imię żeńskie pochodzenia włoskiego. Wywodzi się od słowa violetta co oznacza: kwiat fiołka. (Znaczenie imienia Wioletta)

Z

Zofia

Zofia jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa sophia (mądrość). (Znaczenie imienia Zofia)

Zuzanna

Imię Zuzanna pochodzi od hebrajskiego imienia Szoszannah, które wywodzi się od hebrajskiego słowa shoshano czyli lilia. W Polsce imię to występuje od XIII wieku. (Znaczenie imienia Zuzanna)

Zyta

Zyta to imię żeńskie pochodzenia włoskiego, które zostało utworzone od słowa zita co oznacza: dziewczyna. (Znaczenie imienia Zyta)

Ż

Żaneta

Żaneta jest to imię pochodzenia francuskiego. Jest to żeńska forma imienia Jan. (Znaczenie imienia Żaneta)

Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegóły w Polityce Prywatności.