Wielka Księga Imion

Znaczenie imion męskich

Znalezionych imion: 134

T

Teodor

Teodor to imię męskie pochodzenia greckiego, które powstało od słów theos (bóg) i doron (dar). Oznacza: darowany przez Boga. (Znaczenie imienia Teodor)

Tomasz

Tomasz jest to imię pochodzenia aramejskiego, od słowa toma (podwójny, bliźniak). W Polsce nadawane jest od XII wieku. (Znaczenie imienia Tomasz)

W

Wacław

Wacław jest to imię pochodzenia czeskiego, które powstało od słów większy i sława. Oznacza tego, który zdobędzie więcej sławy. (Znaczenie imienia Wacław)

Waldemar

Waldemar to imię pochodzenia staroniemieckiego wywodzące się od słów waltan (panować) i mari (sławny). Oznacza sławnego władcę lub tego, który zyskał sławę przez swe panowanie. (Znaczenie imienia Waldemar)

Wiesław

Wiesław to imię słowiańskie o nie do końca wyjaśnionym pochodzeniu. Prawdopodobnie wywodzi się od staropolskich imion Więsław, Więcesław i Wielisław. Imię to może oznaczać mężczyznę, który docenia osiągniętą sławę lub głosi sławę. (Znaczenie imienia Wiesław)

Wiktor

Imię Wiktor pochodzi od łacińskiego słowa victor co oznacza: zwycięzca. (Znaczenie imienia Wiktor)

Witold

Witold to imię pochodzenia litewskiego wywodzące się od imienia Vytautas, które powstało z połączenia słów vyti (grzać) i tauta (lud). Imię to oznacza tego, który osłania swój lud lub przewodzi ludowi. (Znaczenie imienia Witold)

Władysław

Władysław to imię pochodzenia słowiańskiego, które pierwotnie zapisywano jako Włodzisław. Wywodzi się ono od słów włodzi (włada, rządzi, panuje) i slaw (sława) co oznacza tego, który zawładnął sławą. (Znaczenie imienia Władysław)

Włodzimierz

Włodzimierz to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Składa się ze słów Włodzi- (panuje) i -mierz, które pochodzi od dawnego -mir (pokój). Pierwotną formą tego imienia jest Włodzimir. Imię to oznacza: dzielnego władcę, który zyskał sławę i pokój przez swoje władanie. (Znaczenie imienia Włodzimierz)

Wojciech

Wojciech jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: wojak przynoszący pociechę lub wojownik, któremu walka sprawia radość. (Znaczenie imienia Wojciech)

Z

Zbigniew

Zbigniew jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ten, który zbyt często się gniewa lub, który powinien pozbyć się gniewu. (Znaczenie imienia Zbigniew)

Zdzisław

Zdzisław to imię staropolskie złożone z dwóch członów: zdzie (uczynić, zdziałać, zrobić) i sław (sława). Imię to oznacza tego, którego wypełnia żądza sławy lub tego, który obiecuje sławę. (Znaczenie imienia Zdzisław)

Zenon

Zenon to imię pochodzenia greckiego powstałe jako skrócona forma greckich imion Zenodoros, Zenodotos. Imię Zenon oznacza: dar Zeusa. (Znaczenie imienia Zenon)

Zygmunt

Zygmunt to imię pochodzenia germańskiego wywodzące się od słów: sigu (zwycięstwo) oraz munt (opieka, ochrona). Imię to oznacza „tego, który zapewnia zwycięstwo i opiekę” lub „tego, którego opieka zapewnia zwycięstwo”. (Znaczenie imienia Zygmunt)

Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegóły w Polityce Prywatności.